Pentru ce votam? – partea 1

Cred ca e util sa vedem si ce votam de fapt.
Pas cu pas va propun o incursiune, utila sper eu, in structura si organizarea FCER.
In Monitorul Oficial 670 din 29 09 2008 se publica Hotararea privind recunoasterea Statutului Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania –Cultul Mozaic.
FCER se organizeaza si functioneaza in mod autonom in baza prevederilor Constitutiei si a legii 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.
Federatia exercita pentru populatia evreiasca din Romania un rol spiritual, educational, social-caritabil, cultural, de parteneriat social si de factor al pacii sociale.Comunitatile au menirea de a implini nevoile religioase ale credinciosilor de cult mozaic.
Federatia este organizatie apolitica, nonprofit, persoana juridica de utilitate publica, cu profil religios de cult mozaic, etnic, cultural, social-caritabil si educational.
Federatia este organizatia de conducere si reprezentare la nivel national a cultului mozaic. Particularitatea acestei minoritati nationale este data de cumularea criteriului etnic cu cel religios in ceea ce priveste persoanele care fac parte din aceasta.
Federatia actioneaza pentru pastrarea si dezvoltarea identitatii iudaice, a patrimoniului istoric iudaic sacru si pentru punerea in valoare a contributiilor aduse de populatia evreiasca la viata economica, politica, sociala si culturala din tara si din strainatate.
Federatia este continuatoare de drept a Federatiei Uniunilor Comunitatilor Evreiesti din Romania, infiintata in anul 1936, reorganizata in anul 1949 potrivit Statutului Cultului Mozaic, aprobat prin Decretul nr. 589/1949.
Federatia reuneste, pe baza de adeziune voluntara, Comunitatile. Relatiile dintre Federatie si Comunitati se bazeaza pe principiul fraternitatii si solidaritatii, cu respectarea normelor de conducere democratica, in comun convenite, in conditii de sprijin reciproc si de valorificare eficienta a resurselor umane, materiale si financiare.
Comunitatile sunt persoane juridice de utilitate publica, nonprofit, apolitice, cu profil etnic, cultural si religios mozaic si actioneaza pe plan local ca reprezentanti ai populatiei evreiesti si ai cultului mozaic. Comunitatile se constituie si functioneaza, de regula, cu cel putin 10 barbati evrei. In cazul in care intr-o localitate nu exista un numar suficient de barbati evrei pentru a forma o comunitate, se poate constitui o obste a evreilor, fara personalitate juridica, afiliata la o Comunitate.
Comunitatile au misiunea de a reprezenta cultul mozaic in aria lor teritoriala, de a crea, intretine si supraveghea activitatile desfasurate pentru indeplinirea cerintelor religioase ale credinciosilor lor.

CAPITOLUL II
Scopul si obiectivele activitatii Federatiei

Art. 8. – Scopul Federatiei il constituie sprijinirea, reprezentarea si promovarea, pe plan national si international, a intereselor populatiei evreiesti si a cultului mozaic din Romania. Pentru indeplinirea acestui scop, Federatia initiaza si desfasoara activitati si actiuni pe plan religios, spiritual, educational, cultural si social-caritabil. Federatia actioneaza ca partener social si factor de intelegere interconfesionala si interetnica in Romania.
Art. 9. – In vederea indeplinirii scopului mentionat Federatia actioneaza pentru realizarea urmatoarelor obiective:
a) pastrarea, dezvoltarea si libera exprimare a identitatii iudaice, etnice si religioase a membrilor sai;
b) asigurarea functionarii nestingherite a tuturor activitatilor de cult mozaic, educatie, de asistenta sociala si medicala, precum si a celor initiate de OTER;
c) educarea populatiei evreiesti in spiritul fidelitatii fata de Romania si al atasamentului fata de Statul Israel, de promovare a intereselor si a imaginii Romaniei si a Statului Israel in tara si in lume;
d) desfasurarea activitatii de asistenta sociala si medicala conform programelor intocmite in cadrul Federatiei, precum si celor pe baza de parteneriat cu JOINT si cu alte organizatii din tara si din strainatate;
e) reprezentarea intereselor comunitare ale populatiei evreiesti in raporturile cu autoritatile publice centrale si locale, cu organizatiile neguvernamentale, din tara si din strainatate;
f) reprezentarea cultului mozaic si a minoritatii nationale evreiesti in raporturile cu populatia majoritara, cu celelalte culte religioase si minoritati nationale, colaborarea cu acestea;
g) colaborarea cu evreii din Israel si din intreaga lume, cu comunitati, organizatii, federatii, uniuni evreiesti din alte tari sau internationale, in vederea realizarii scopurilor comune;
h) cinstirea memoriei ostasilor evrei cazuti la datorie pentru Romania, precum si a victimelor Holocaustului;
i) organizarea colectarii si distribuirii fondurilor destinate functionarii sistemului de asistenta sociala si medicala, coordonarea metodologica a functionarii acestui sistem;
j) conceperea si realizarea cadrului de relatii privind sprijinul material si financiar cu organizatii, persoane juridice si fizice donatoare;
k) organizarea sistemului de echilibrare a bugetelor pe Comunitati;
l) asigurarea alocarii la comunitatile locale ale evreilor a unei cote din veniturile realizate prin inchirierea imobilelor din raza lor teritoriala de activitate;
m) administrarea si valorificarea patrimoniului propriu si al Comunitatilor locale;
n) intocmirea si urmarirea executarii programului de reparatii si investitii la nivel local si central, in baza solicitarilor de la Comunitatile locale, in limita fondurilor stabilite in bugetul Federatiei;
o) organizarea sistemului de intretinere, reparare si conservare a sinagogilor si a altor lacasuri de cult mozaic (bai rituale, abatoare rituale etc.), precum si a cimitirelor evreiesti, inclusiv a celor din localitatile in care nu mai exista populatie evreiasca;
p) coordonarea activitatii unitatilor proprii (editura, publicatii, centre de administrare a patrimoniului, de studii, de instruire si recreere, muzee etc.);
q) asigurarea personalului de cult mozaic pentru Comunitati;
r) asigurarea aprovizionarii si distribuirii alimentelor rituale;
s) asigurarea transportului de marfuri si persoane in vederea realizarii activitatilor specifice;
t) informarea publicului privind aportul evreilor la progresul umanitatii, la dezvoltarea invatamantului, culturii, economiei, stiintei si artelor in Romania si in lume;
u) luarea de atitudine, initierea si coordonarea de actiuni, pe plan intern si international, pentru combaterea manifestarilor antisemite, xenofobe si negationiste privind Holocaustul participarea la programe privind memoria Holocaustului si sprijinirea supravietuitorilor acestuia;
v) dezvoltarea unor programe de cercetare, educationale si de invatamant privind religia, limba, istoria si cultura evreilor din tara si din lume;
w) infiintarea si administrarea unor unitati de invatamant pentru pregatirea personalului de cult mozaic, a profesorilor de religie mozaica, precum si a altor specialisti necesari activitatii proprii, in conditiile prevazute de lege, precum si a unor forme de invatamant confesional mozaic, de toate nivelurile, profilurile si specializarile, in conditiile legii;
x) indrumarea si urmarirea desfasurarii activitatilor din Comunitati, conform prezentului statut si normelor adoptate pe baze democratice;
y) solutionarea problemelor care depasesc posibilitatile de rezolvare ale Comunitatilor.
Art. 10. – Federatia are dreptul exclusiv de a produce si valorifica obiectele si bunurile necesare activitatii de cult mozaic, in conditiile legii.
Art. 11. – Federatia poate incheia, cu autoritatile publice, centrale si locale, cu alte culte si organizatii ale minoritatilor nationale sau de alta natura, parteneriate in domenii de interes comun, precum si acorduri pentru reglementarea unor aspecte specifice traditiei cultului mozaic.

CAPITOLUL III
Membrii federatiei, drepturi si obligatii

Art. 12. – Membrii Federatiei sunt:
a) Comunitatile;
b) membri afiliati, persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate;
c) membri de onoare, persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate.
Art. 13. – Dintr-o localitate poate fi membru al Federatiei o singura Comunitate. In cazul constituirii de noi Comunitati in localitati in care acestea nu exista, Adunarea generala a Federatiei hotaraste asupra primirii acestora ca membri.
Art. 14. – Calitatea de membru afiliat al Federatiei se poate obtine pe baza de cerere scrisa, aprobata de Comitetul director al Federatiei. Pot obtine calitatea de membru afiliat al Federatiei:
a) persoane fizice, de origine evreiasca, din tara sau din strainatate, cu sau fara rezidenta permanenta in Romania, indiferent de cetatenie;
b) persoane fizice de origine neevreiasca cu atitudini, opinii si comportament favorabile fata de evrei si fata de cultul mozaic;
c) persoane juridice din Romania sau din alte tari care manifesta comportamente si atitudini favorabile fata de evrei si fata de cultul mozaic.
Art. 15. – Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul de conducere al Federatiei, la propunerea Comitetului director al Federatiei, pentru categoriile de persoane fizice si juridice mentionate la art. 14.
Art. 16. –
(1) Membrii Federatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la activitatile, actiunile, programele si proiectele Federatiei;
b) sa solicite organelor de conducere ale Federatiei sprijin pentru realizarea unor activitati, actiuni, proiecte si programe proprii;
c) sa beneficieze de informatii privind activitatile Federatiei si ale organelor sale de conducere;
d) sa participe la adunarile generale ale Federatiei si la reuniunile organelor de conducere in care au fost alesi;
e) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Federatiei.
(2) Membrii Federatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa achite la Federatie, la termenele prevazute, obligatiile financiare, potrivit reglementarilor stabilite pentru Comunitati;
b) sa informeze Federatia cu privire la activitatile, actiunile, programele si proiectele proprii;
c) sa manifeste o atitudine activa in combaterea antisemitismului si a negationismului Holocaustului;
d) sa participe la lucrarile organelor de conducere ale Federatiei, potrivit regulamentelor specifice.
(3) Membrii de onoare si afiliati au drepturile si obligatiile prevazute la alin. (1) si (2), fara dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Federatiei.
Art. 17. – Membrii de onoare si membrii afiliati contribuie in mod voluntar la sustinerea materiala si financiara a Federatiei (donatii, contributii, sponsorizari etc.).
Art. 18. – In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in prezentul statut de catre membrii Federatiei, Adunarea generala a Federatiei poate adopta deciziile care se impun.

Va urma…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s