Oda

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au lansat, joi, 24 aprilie, un program de consolidare instituţională, de conştientizare publică şi educaţie în domeniul asistenţei pentru dezvoltare. La eveniment au fost invitaţi să participe secretari de stat şi reprezentanţi ai ministerelor de resort, reprezentanţi ai Parlamentului, ai Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND) şi ai mass-media.
Programul a fost finanţat de MAE în 2007 cu 825.000 Euro, iar principalii beneficiari vor fi funcţionarii publici din MAE, ministerele de linie şi alte instituţii guvernamentale, organizaţii neguvernamentale implicate în proiecte de asistenţă pentru dezvoltare, Parlamentul, universităţi, institute de cercetare, sectorul privat şi mass-media.
În cadrul programului, care va fi pus în aplicare până la sfârşitul lunii decembrie 2009, se vor organiza sesiuni de formare, studii de bune practici, schimburi de experienţă şi vizite de lucru în ţări UE care au deja o tradiţie în acordarea de asistenţă pentru dezvoltare. De asemenea, prin acest program, va fi iniţiată o campanie naţională de informare menită să familiarizeze opinia publică cu rolul şi importanţa politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare. Această componentă va include activităţi de informare şi formare, inclusiv pentru jurnalişti, mese rotunde, seminarii şi evenimente speciale şi o campanie de presă.
Secretarul de stat pentru afaceri europene din MAE, Răduţa Matache, a subliniat că, odată cu aderarea la UE, România a intrat în familia comunităţii europene a donatorilor. A menţionat că un obiectiv important pentru perioada următoare îl reprezintă creşterea graduală a bugetului alocat pentru asistenţa pentru dezvoltare pentru apropierea de angajamentele asumate la nivel european.
Jan Sorensen, reprezentantul PNUD în România, a accentuat importanţa educaţiei, pentru ca populaţia să înţeleagă diferenţa între “cooperare pentru dezvoltare” şi “donaţii”. Vorbind despre noul rol de donator al statului român, reprezentantul PNUD a arătat că avantajul României este că va putea învăţa din greşelile celor care se află de mulţi ani în categoria “donatorilor”.

Cadrul legislativ sub care functioneaza asistenta pentru dezvoltare in Romania
Ministerul Afacerilor Externe este coordonatorul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare a României şi a liniei bugetare speciale care finanţează asistenţa pentru dezvoltare acordată de către ţara noastră.

În conformitate cu practica europeană, au fost adoptate următoarele documente:

Strategia naţională privind politica naţională de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi Planul de acţiune pentru aplicarea Strategiei Naţionale privind Politica naţională de cooperare internaţională pentru dezvoltare prin Hotărârea de Guvern nr. 703 din 31 mai 2006.

Documentul defineşte perspectiva românească în domeniul cooperării pentru dezvoltare. De asemenea, prezintă priorităţile geografice (Europa de Est, Balcanii de Vest şi Caucazul de Sud, lista ţărilor beneficiare putând fi extinsă şi pentru state din Asia Centrală, Africa şi America Latină) şi sectoriale (buna guvernare, consolidarea democraţiei, a statului de drept, dezvoltarea economică, educaţie şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă, sănătate, dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului)

Legea nr. 404/2006 privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare – adoptată la 17 octombrie 2006 de Parlamentul României.

Aceasta stabileşte cadrul juridic privind finanţarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, a asistenţei naţionale pentru dezvoltare.

Hotărârea de Guvern nr. 747 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare – a intrat în vigoare la 2 august 2007.

Hotărârea fixează cadrul instituţional de programare a asistenţei pentru dezvoltare, precum şi cadrul instituţional şi financiar de acordare a asistenţei.

România urmează să contribuie, în perioada 2008-2013, la cel de-al 10-lea Fond European pentru Dezvoltare (FED 10), principalul instrument financiar (fond extrabugetar) destinat relaţiei UE cu statele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) şi cu Statele şi Teritoriile de peste Mări. Ministerul Afacerilor Externe a demarat în 2007 procedurile naţionale privind procesul de ratificare a Acordului Cotonou revizuit, acestea fiind finalizate prin adoptarea de către Parlament a Legii de aderare la Acordul Cotonou revizuit, în primele luni din 2008.

Acordul de parteneriat între statele ce aparţin Grupului Ţărilor Africane, din Caraibe şi din Pacific (ACP) pe de o parte şi Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, s-a semnat la Cotonou, în Benin, la 23 iunie 2000, pentru o perioadă de 20 de ani, înlocuind acordul LOME IV bis, care a expirat la 29 februarie 2000.

Oda

 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-4485065-romania-invata-ajute-altii.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s